0312 344 44 30

PERİYODİK KONTROLLER

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontroller, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontroller, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontroller, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti ENAR Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

YASAL DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;
İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir.

Periyodik kontrollere tabi iş ekipmanları:

  • Basınçlı kap ve tesisatlar
  • Kaldırma ve İletme ekipmanları
  • Tesisatlar
  • Tezgahlar

Periyodik kontrolleri iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilir.

WhatsApp WhatsApp Hattı