0312 344 44 30

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

 Enar Mühendislik olarak; 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesi gereğince işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ortam ölçümleri, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren gerekli  iç ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ortam Ölçümleri

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ortam Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

Ortam Ölçümleri Nelerdir ?

İşverenler, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün işyeri ortam ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre Enar Mühendislik , Osgb, Çevre Danışmanlık olarak iş yerinde meydana gelebilecek fiziksel risk etmeni kapsamında belli sınıflara ayrılarak ortam ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz ününde bulundurularak raporlamaktayız.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı