0312 344 44 30

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ

ENAR MÜHENDİSLİK ; İş Sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmeniz, verimli ve huzurlu çalışma ortamlarında minimum düzeye indirgenen iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak üretim zayiatları ve huzursuzlukların önüne geçmenizde yardımcı olacaktır.  Ülkemizde 1 ocak 2013 tarihinde uygulanmaya başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işletmelerin tehlike sınıfı ve çalışan sayıları baz alınarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden destek almaları zorunlu hale gelmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin stabil olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 6331 sayılı kanunla aynı dönemlerde faaliyet göstermeye başlayan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)’lerden destek almak, iş ve çalışan sağlığını muhafaza edebilmenizde oldukça büyük yararlar sağlayacaktır.

Ankara ve Türkiye geneli hizmet veren Enar Mühendislik, konu ile ilgili hizmet içeriği aşağıdaki gibidir;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
  Farkımız; bilgi, birikim ve tecrübemizdir!
  Enar Mühendislik
WhatsApp WhatsApp Hattı