0312 344 44 30

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitimi

Enar Mühendislik, osgb olarak; “İşinize Pozitif Değer Katar” hedefi İle ankara osgbtürkiye osgb alanında; çevre danışmanlığıiş sağlığı ve güvenliğiölçüm hizmetleriİş Güvenliği Uzmanıİş yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Görevlendirme, Çevresel Ölçümler(Baca Gazı Emisyon Ölçümü, Çevresel Gürültü Ölçümü, Çevresel Toz Ölçümü),Yangın Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, İş Güvenliği İç Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni Ölçümleri); eğitim programları ve sertifikalandırma hizmetlerini vermektekteyiz.

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

  • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
  • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İlk yardımcı sınavları Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmekte olup; ilkyardımcı sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır.

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

İlkyardımcı Mevzuatı

  • İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Enar Osgb ve Mühendislik olarak bu konularda sizlerin çözüm ortağı olmak hedefimizdir.

WhatsApp WhatsApp Hattı