0312 344 44 30

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

        ENAR Mühendislik, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmeler için alınması zorunlu olan izin ve lisanslarla ilgili olarak Çevre Danışmanlığı kapsamında hizmet vermektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tüm faaliyet konularında ki tesislere (Enerji, Madencilik, Metal, Kimya, Yüzey Kaplama, Orman Ürünleri, Gıda, Atık Yönetimi, Maddelerin Depolanması vb.) hizmet vermektedir.

Çevre Danışmanlık Firması Olarak Mevzuat  Kapsamında  Sunulan Hizmetlerimiz

  • Yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikini gerçekleştirir
  • Çevre yönetimi ve denetimi faaliyetlerini koordine eder
  • Çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütür
  • Bakanlıkça ve/veya il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletir
  • Çevre Danışmanlık Firması olarak tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenler
  • Bakanlıkça veya il çevre ve şehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurur
  • Çevre Danışmanlık Firması Hizmet verdiği tesis veya faaliyetlerin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutar
  • İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirir

   Enar Mühendislik

 

WhatsApp WhatsApp Hattı